Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Artefacto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000665506  w celach marketingu produktów lub usług świadczonych przez Administratora oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219). Dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane do czasu zakończenia działań marketingowych prowadzonych przez Administratora tj. Artefacto Sp. z o.o., chyba że dojdzie do wycofania niniejszej zgody, stanowiącej podstawę przetwarzania danych na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do realizacji celu niniejszej zgody. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: rodo@solvaycompany.pl. Przysługuje Państwu również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w celu należytego realizowania Państwa praw i ochrony przekazywanych danych. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres email: rodo@solvaycompany.pl. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Artefacto Sp. z o.o. w świadczeniu na naszą rzecz usług o charakterze marketingowym. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w zakładce Informacja RODO.